آخرین اخبار

  • برگزاری جلسه شورای دستیاران امور جوانان وزارت
    برگزاری جلسه شورای دستیاران امور جوانان وزارت
    برگزاری جلسه شورای دستیاران امور جوانان وزارت
    جلسه شورای دستیاران امور جوانان وزارت، بمنظور آشنائی اعضای شورا، با اهداف، برنامه ها و طرح ها و دستاوردهای دستگاه های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل دانشکده پست و مخابرات با حضور رئیس محترم این دانشکده برگزار گردید.