تماس با ما :

021-88117794

e-mail: javan@ict.gov.ir

پیشنهادات و نظرات

نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مرتبط با امور جوانان برای ما ارسال فرمائید.

نظرات و پیشنهادات
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
لطفا برای اینکه بتوانیم برای هماهنگی های بعدی با شما تماس بگیریم شماره تماس خود را وارد نمائید.
لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.