رئیس شورا

 دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرداد ماه 1397

رسانه جدید

مهندس سجّاد بنابی 

کارشناس ارشد MBA 

شماره تماس: 88117254

پست الکترونیک: s.bonabi@ict.gov.ir

دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مرداد ماه 1397

مهندس جوانبخت

مهندس مجتبی جوانبخت

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

پست الکترونیک: m.javanbakht@ict.gov.ir

​​دستیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان:

صدیقیان سعید

مهندس سعید صدیقیان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

شماره تماس: 233442212

پست الکترونیک: s.sedighian@ict.gov.ir

​دستیار جوان معاونت معاونت حقوقی و امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

غروی علی
مهندس علی غروی

کارشناس ارشد سازه

شماره تماس: 88463600

پست الکترونیک: a.gharavi@ict.gov.ir

​دستیار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان

شیری صارم

مهندس صارم شیری

 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی-استراتژیک

شماره تماس: 88114389

پست الکترونیک: sarem@ict.gov.ir

 

دستیار جوان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

از تیرماه 1397

 

دکتر علی سامانی

دکترای مدیریت منابع انسانی

شماره تماس:88113963

پست الکترونیک:ali.samani1363@gmail.com

تا خرداد ماه 1397

تارزاده حجت

مهندس حجت تارزاده

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس: 88113209

پست الکترونیک: h.tarzadeh@ict.gov.ir

دستیار رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در امور جوانان

از مردادماه 1397

خانم زهرا کلاتهائی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی

شماره تماس:84977112

پست الکترونیک:kalatehaei@itrc.ac.ir

تا مرداد 1397

منتظری

 دکتر علی‌محمد منتظری

دکتری مهندسی برق – مخابرات

شماره تماس: 84977516

پست الکترونیک: montazeri@itrc.ac.ir

دستیار جوان مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

از مرداد ماه 1397

کی پور

کارشناس ارشد مطالعات رسانه

شماره تماس:

پست الکترونیک:keypour@gmail.com

تا مرداد ماه 1397

سرحدی

صادق سرحدی

کارشناسی علوم سیاسی

شماره تماس: 02633266020

پست الکترونیک: s.sarhadi@payamaviation.ir

دستیار رئیس پژوهشگاه ​فضایی ایران در امور جوانان

ندوشن

 دکتر مهدی جعفری ندوشن

دکتری مهندسی هوا فضا

شماره تماس: ۶۳۱۹۲۲۱۰

پست الکترونیک: ma.jafari@isrc.ac.ir

​​دستیار رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در امور جوانان

نیکخو
 مرتضی نیکخو

کارشناس روابط عمومی

شماره تماس: 44640683

پست الکترونیک: nikkhoo@ictfaculty.ir

دستیار رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران​ در امور جوانان

سیگارودی

مهندس عطا خلیقی سیگارودی

کارشناس ارشد کارآفرینی در فناوری اطلاعات

شماره تماس: ۸۸۷۹۰۶۹۶

پست الکترونیک: khalighi@ito.gov.ir

دستیار جوان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

عسگری

مهندس محمدمهدی عسکری

کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات

شماره تماس: 89661302

پست الکترونیک: m.askari@cra.ir

دستیار جوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت

منتظری

دکتر مهرراد مهرکام

دکتری مهندسی برق – مخابرات سیستم
 شماره تماس: ۸۸۱۱۴۴۶۲

 پست الکترونیک: m.mehrkam@tic.ir

دستیار جوان مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

افتخاری

مهندس سیّد علی افتخاری

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس: 88740260

پست الکترونیک: eftekhari@post.ir

دستیار جوان مدیرعامل شرکت پست بانک ایران

خانم زکّیه پورزمان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 81563055

پست الکترونیک: z.pourzaman@postbank.ir

دستیار جوان مرکز حراست وزارت

خانم پریسا دشتی زاده

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

شماره تماس:88465100

 پست الکترونیکی : p.dashtizadeh@ict.gov.ir

​​رابط جوان امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مهندس امیر رفعت

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شماره تماس: 88113376

پست الکترونیک: a.rafat@cra.ir